HER AYIN İLK GÜNÜ ÜCRETSİZ KARGO! 600 TL VE ÜZERİ KARGO BEDAVA HER AYIN İLK GÜNÜ ÜCRETSİZ KARGO! 600 TL VE ÜZERİ KARGO BEDAVA HER AYIN İLK GÜNÜ ÜCRETSİZ KARGO! 600 TL VE ÜZERİ KARGO BEDAVA HER AYIN İLK GÜNÜ ÜCRETSİZ KARGO! 600 TL VE ÜZERİ KARGO BEDAVA

Türkiye Ve Türkmenistan Türkçesinde Temalarınagöre Açıklamalı Alkışlar-Dilekler (İyi/Hayır Dualar)

Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim
1. ALKIŞ, DİLEK, DUA-BEDDUA VB. TERİMLERİN ANLAM VE BİÇİM ÖZELLİKLERİ
1.1. Alkış, Dilek, Davet, Dua, Beddua ve Yum-Yom Terimleri
1.1.1. Alkış
1.1.2. Dilek
1.1.3. Dua
1.1.4. Beddua
1.1.5. Yum-Yom
1.2. Türkiye ve Türkmenistan Türkçesinde Alkışların Anlam ve Biçim Özellikleri
1.2.1. Anlatım Biçimi ve Özellikleri
1.2.1.1. Tek kelimelik alkışlar-dilekler
1.2.1.2. İkili koşutluk biçimindeki alkışlar-dilekler
1.2.1.3. Üçlü ve dörtlü koşutluk biçimindeki alkışlar-dilekler
1.2.1.4. Dilek Katarları
1.2.2. Cümle halindeki alkışların-dileklerin özellikleri
1.2.2.1. Cümlede özne olan unsurlar
1.2.2.2. Nesne olan unsurlar
1.2.2.3. Dolaylı Tümleç
1.2.2.4. Yüklem
1.3. Türk ve Türkmen Anonim Halk Edebiyatı Ürünlerinde ve Şiirlerde Geçen Alkışlar-Dilekler
1.3.1. Türk manileri
1.3.2. Türkmen lälesi (manisi)
1.3.3. Türk Ninnileri
1.3.4. Türkmen hüwdüsü (ninni)
1.3.5. Türküler
1.3.6. Türkmen Aydımları (Türküler)
1.3.7. Türk ağıtları
1.3.8. Türk masalı
1.3.9. Türk destanları
1.3.10. Türkmen eposy (destanı)
1.3.11. Türk halk hikâyesi
1.3.12. Türk atasözleri
1.3.13. Türkmen nakyllary (atasözleri)
1.3.14. Türk tekerlemeleri
1.3.15. Türkmen sanawaçlary (tekerleme)
1.3.16. Türk şiirlerinde geçen alkışlar-dilekler
1.3.17. Türkmen goşgysynda (şiirleri) alkyşlar-dilegler
1.4. Alkışlar-Dilekler Hakkında Yapılan Çalışmalar ve Tasnif Denemeleri
1.4.1. Kaynak eserler ve sözlükler
1.4.2. Tezler
1.4.3. Makaleler
2. ÇAĞDAŞ VE TARİHİ TÜRK LEHÇELERİNDEKİ ÖRNEK METİNLERDE GEÇEN ALKIŞLAR-DİLEKLER
2.1. Şaman-Altay Metinleri
2.1.1. Şamanların alkışları
2.1.2. Altay Kamlarının dua-alkışları
2.2. Dîvânu Lügâti’t-Türk
2.3. Kutadgu Bilig
2.4. Tevarih-i Âl-i Selçuk Oğuznamesi
2.5. Dede Korkut Hikâyeleri
2.5.1. Hikâyelerin giriş bölümünde yer alan alkışlar
2.5.2. Hikâyelerin sonunda yer alan alkışlar
2.6. Terekeme -Karapapak Türkleri
3. TÜRKMENİSTAN’DA YAYINLANAN ESERLERDE VE IRAK TÜRKMENLERİNİN SÖYLEDİĞİ ALKIŞLAR-DİLEKLER  
3.1. Ruhnama (Ruhname)
3.2. Gorkut Ata Şadessanı
3.3. Berdinazar Hudaynazarov’un Romanları
3.3.1. Akarsuvun Aydımı (Akarsuyun Türküsü)
3.3.2. İnsafın Ezası (Vicdan Azabı)
3.3.3. Gumlular (Kumlular)
3.3.4. Garaçage’nin Oğulları (Karakum’un Oğulları)
3.4. Irak Türkmenlerinin Söylediği Alkışlar-Dilekler
3.4.1. Mensur alkışlar
3.4.2. Hoyrat ve mâni tarzında söylenen manzum alkışlar
4. KONYA, KARAMAN, IĞDIR, KÜTAHYA, ÇORUM YÖRESİNDEN ve DİĞER AĞIZLARDAN DERLENEN ALKIŞLAR-DİLEKLER
4.1. Konya Yöresinden Derlenen Alkışlar ve Dilekler
4.2. Karaman Yöresinden Derlenen Alkışlar ve Dilekler
4.3. Iğdır Yöresinden Derlenen Alkışlar-Dilekler
4.3.1. Iğdır Melekli Köyünden derlenen alkışlar-dilekler
4.3.2. Iğdır Zülfikar Köyünden derlenen alkışlar-dilekler
4.3.3. Iğdır Tuzluca Gaziler Köyünden derlenen alkışlar-dilekler
4.4. Kütahya Merkez İlçesi (Bölücek, Dumlupınar ve Kirazpınar Köyleri)’nde Derlenen Alkışlar-Dilekler
4.5. Çorum Yöresinden Derlenen Alkışlar-Dilekler
4.6. Ağızlardan Derlenen Alkışlar-Dilekler
4.6.1. Divriği’de derlenen alkışlar-dilekler
4.6.2. Adilcevaz’dan derlenen alkışlar-dilekler
4.6.3. Antakya’nın Madenboyu Köyünden derlenen alkışlar-dilekler
4.6.4. Tavşanlı’nın Ovacık Köyünden derlenen alkışlar-dilekler
4.6.4.1. Yolculukta, dağa-tarlaya, işe giderken söylenen alkış-dualar
4.6.4.2. Yatarken söylenen alkış-dualar
4.6.5. Derbent-Çiftliközü ve Saraypınar Köyü’nden derlenen alkış-dilekler
4.6.6. Adana Karakışlakçı Köyünden derlenen alkışlar-dilekler
4.6.7. Aydın Çine Karakollar ve Macur Köylerinden derlenen alkışlar-dilekler
4.6.8. Karabük Eflani ilçesinde söylenen ve derlenen alkışlar-dilekler
4.6.9. Balıkesir merkez ilçe manav köyünde söylenen yatak duaları-alkışları
5. TÜRKİYE VE TÜRKMENİSTAN TÜRKÇESİNDE TEMALARINA GÖRE AÇIKLAMALI ALKIŞLAR–DİLEKLER
5.1. Türkiye Türkçesinde Temalarına Göre Açıklamalı Alkışlar–Dilekler
5.1.1. Doğumda, İsim Koymada ve Bebek Görmede Söylenen Alkışlar-Dilekler
5.1.2. Evlilik Öncesi ve Sonrasında Söylenen Alkışlar-Dilekler
5.1.3. Ölüm, Kabir ve Ahiret İçin Söylenen Alkışlar-Dilekler
5.1.4. Çiftçilik, Hayvancılık ve Diğer Meslekler İçin Söylenen Alkışlar-Dilekler
5.1.5. Yolculuk, Ziyaret ve Misafirlikte Söylenen Alkışlar-Dilekler
5.1.6. Yardım, İyilik ve Saygı İçin Söylenen Alkışlar-Dilekler:
5.1.7. Teşekkür, Tebrik, Hayranlık ve Kutlama İçin Söylenen Alkışlar-Dilekler
5.1.8. Yeme-İçme Konusunda Söylenen Alkışlar-Dilekler
5.1.9. Yeni Kıyafet ve Eşyalar Alındığında Kutlamak İçin Söylenen Alkış-Dilekler
5.1.10. Sağlık-Hastalık İçin Söylenen Alkışlar-Dilekler
5.1.11. Tabii Afetler veya Kötü Haber Duyulduğunda Söylenen Alkışlar-Dilekler
5.1.12. Din ve İnanç İçerikli Söylenen Alkışlar-Dilekler
5.1.13. Yaratıcıya Sığınmak, Korunmak-Bağışlanmak İçin Söylenen Alkışlar-Dilekler
5.1.14. Aile ve Aile Bireyleri İçin Söylenen Alkışlar-Dilekler
5.1.15. Cennete Gitmek-Cehennemden Korunmak İçin Söylenen Alkışlar-Dilekler
5.1.16. Devletin ve Milletin Bekası İçin Söylenen Alkışlar-Dilekler
5.1.17. Sağlıklı, Uzun Ömür Sürmek İçin Söylenen Alkışlar-Dilekler
5.1.18. Dini ve Milli Bayramlarda Söylenen Alkışlar-Dilekler
5.2.19. Hac ve Asker Uğurlama-Karşılama Törenlerinde Söylenen Alkışlar-Dilekler

5.1.20. Günlük Konuşmalarda ve Selamlaşmalarda Söylenen Alkışlar-Dilekler
5.1.21. İş, Ticaret ve Alış-Verişte Söylenen Alkışlar-Dilekler
5.2. Türkmenistan Türkçesinde Temalarına Göre Açıklamalı Alkışlar-Dilekler
5.2.1. Ogul-Gyz Dünýä Inende, Ad Dakma Dabarasynda Edılýän Alkışlar-Dılegler (Oğul-Kız Dünyaya Geldiğinde ve İsim Koyma Merasiminde Söylenen Alkışlar-Dilekler)
5.2.2. Toýda Edılýän Alkışlar-Dılegler (Düğünlerde Söylenen Alkışlar-Dilekler)
5.2.3. Maşgala Agzalarynyň Bırı, Ýakynlarynyň Bırı Aradan Çykanda Derdiňi-Hasratyny Paýlaşmak, Gabyr we Ahyret Üçın Edılýän Alkışlar-Dılegler (Aileden Biri veya Yakını Vefat Edenin Acısını Paylaşmak, Kabir ve Ahiret İçin Söylenen Alkışlar-Dilekler)
5.2.4. Daýhançylyk, Maldarçylyk, Kär-Hünär, Zähmet Bılen Baglanyşykly Edılýän Alkışlar-Dılegler (Çiftçilik, Hayvancılık ve Diğer Mesleklerle İligili Söylenen Alkışlar-Dilekler)
5.2.5. Myhmançylyga Barlanda, Myhman Garşylananda, Hoşlaşylanda Edılýän Alkış-Dılegler (Misafirlikte ve Misafir Karşılamada-Uğurlumada Söylenen Alkış-Dilekler)
5.2.6. Kömek, Ýagşylyk, Hemaýat, Goldaw Islenıp Edılýän Alkış-Dılegler (Yardım, İyilik ve Himaye İçin Söylenen Alkış-Dilekler)
5.2.7. Sag Bolsun Aýtmak, Gadyrlamak we Gutlamak Üçın Edılýän Alkış-Dılegler (Teşekkür, Tebrik ve Kutlama İçin Söylenen Alkış-Dilekler)
5.2.8. Iýıp-Içmek Üçün Edılýän Alkış-Dılegler (Yeme-İçme İçin Söylenen Alkış-Dilekler)
5.2.9. Täze Eşık, Geýım Geýlende Gutlamak Üçın Edılýän Alkış-Dılegler (Yeni Kıyafet Giyildiğinde Kutlamak İçin Söylenen Alkış-Dilekler)
5.2.10. Näsag, Syrkaw Soralanda we Saglykta Aýdylýan Alkış-Dılegler (Hastalıkta, Hasta Ziyaretinde ve Sağlıkta Söylenen Alkış-Dilekler)
5.2.11. Tebıgy Bela, Erbet Habar Eşıdılende Edılýän Alkış-Dılegler (Tabii Afetler-Kötü Haberler Duyulduğunda Söylenen Alkış-Dilekler)
5.2.12. Din we Ynanç Esasynda Edılýän Alkış-Dılegler (Din ve İnanç İçerikli Söylenen Alkış-Dilekler)
5.2.13. Goramak, Bagyşlamak Dılenıp Edılýän Alkış-Dılegler (Korunmak ve Bağışlanmak Dilemek İçin Söylenen Alkış-Dilekler)
5.2.14. Maşgala ve Maşgala Agzalaryny Üçın Edılýän Alkış-Dılegler (Aile ve Aile Bireyleri İçin Söylenen Alkış-Dilekler)
5.2.15. Döwletiň berkarar galmagy we Döwlet Nyşanlaryna Bagyşlanan Alkışlar-Dılegler (Devletin Bekası ve Devlet Nişanları İçin Söylenen Alkış-Dilekler)
5.2.16. Dini-Milli Baýramçylyklarda Edılýän Alkış-Dılegler (Dini-Milli Bayramlarda Söylenen Alkışlar-Dilekler)
5.2.17. Haj we Harby Gullug Dabaralarynda Edılýän Alkış-Dılegler (Hac ve Asker Uğurlama-Karşılama Törenlerinde Söylenen Alkışlar-Dilekler)
5.2.18. Günlük Gepleşikde, Salam Beryanda Edılýän Alkış-Dılegler (Günlük Konuşmalarda ve Selamlaşmada Söylenen Alkış-Dilekler)
5.2.19. Bırı Tarapyndan Edılen Oňat Dılege Jogap -Gaýtargy Hökmünde Ulanylýan Alkış-Dılegler (İyi Dileklere Karşılık Olarak Söylenen Alkış-Dilekler)
5.2.20. Zyýarata, Söwdaya, Syýahata Gıdılende Edılýän Alkış-Dılegler (Ziyarete, Ticarete, Seyahata Gidildiğinde Söylenen Alkış-Dilekler)
5.2.21. Kär-Hünär, Senet Bılen Baglanyşykly Edılýän Alkış-Dılegler (Ustalık-Sanatkârlık ve Zanaatla İlgili Söylenen Alkış-Dilekler)
6. TÜRKİYE VE TÜRKMENİSTAN TÜRKÇESİNDE GEÇEN ALKIŞ-DİLEKLERİN ALFABETİK SIRAYA GÖRE DİZİMİ
6.1. Türkiye Türkçesinde Geçen Alkış ve Dileklerin Alfabetik Sıraya Göre Dizimi
6.2. Türkmenistan Türkçesinde Geçen Alkış ve Dileklerin Alfabetik Sıraya Göre Dizimi
 
Basım Yılı2023
Baskı Sayısı1. Baskı
Baskı YılıAralık, 2023
Boyut16x24
Cilt TipiCiltsiz
DilTürkçe
Kağıt Tipi1. Hamur
Sayfa Sayısı320
YazarRamazan Çakır
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz tarihten itibaren 4 iş günü içerisinde kargoya verilecektir. 
 
Benzer Ürünler
Yükleniyor...