HER AYIN İLK GÜNÜ ÜCRETSİZ KARGO! 600 TL VE ÜZERİ KARGO BEDAVA HER AYIN İLK GÜNÜ ÜCRETSİZ KARGO! 600 TL VE ÜZERİ KARGO BEDAVA HER AYIN İLK GÜNÜ ÜCRETSİZ KARGO! 600 TL VE ÜZERİ KARGO BEDAVA HER AYIN İLK GÜNÜ ÜCRETSİZ KARGO! 600 TL VE ÜZERİ KARGO BEDAVA

Türkiye'nin Ulusal Amaçları Ve Uluslararası Yükümlülükleri Kapsamında Tarımsal Destekleme Politikalarının Etkinliği

Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim
ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR
2.1. Tarımsal Destekleme Politikaları ile İlgili Kuramsal Tartışmalar
2.2 Tarımsal Destekleme Politikalarına Yönelik Nitel ve Nicel Çalışmalar
2.3 Ampirik Çalışmalar
2.3.1 Türkiye’ye Yönelik Yapılan Ampirik Çalışmalar
2.3.2. Türkiye’yi İçeren Ülke Gruplarına Yönelik Çalışmalar
2.3.3. Avrupa Birliği Ülkelerine Yönelik Çalışmalar
2.3.4. Diğer Ülkelere Yönelik Çalışmalar
3. TARIM SEKTÖRÜNÜN EKONOMİK YAPISI VE TARIMSAL KALKINMA MODELLERİ
3.1. Tarım Sektörünün Özellikleri
3.2. Tarımsal Desteklemeyi Gerektiren Unsurlar
3.3. Tarım Ürünlerinde Fiyat Oluşumu
3.3.1. Tarım Ürünleri Arzı ve Arz Esnekliği
3.3.2. Tarım Ürünleri Talebi ve Talep Esnekliği
3.4. Tarımsal Kalkınma Modelleri
3.4.1. Klasik Tarımsal Kalkınma Modelleri
3.4.1.1. Lewis Modeli
3.4.1.2. Kuznets Ters U Hipotezi
3.4.1.3. Fei-Ranis Modeli
3.4.1.4. Kaldor Modeli
3.4.2. Neoklasik Tarımsal Kalkınma Modelleri
3.4.2.1. Jorgenson Modeli
3.4.2.2. Kelley, Williamson ve Cheetmam (KWC) Modeli
3.4.2.3. Harris-Todaro Göç Modeli
4. TÜRKİYE’DE TARIMSAL DESTEKLEMELER
4.1. 5488 sayılı Tarım Kanunu ve tarımsal destekler
4.2. Türkiye’nin tarım politikalarının öncelikleri
4.3. Türkiye’de tarımsal desteklerin ilke ve stratejileri
4.4. Türkiye’de tarımsal destekleme politikasının araçları
4.5. Türkiye’de tarımsal destekleme politikaları
4.5.1. 1923-1939 dönemi tarımsal destek uygulamaları
4.5.2. 1940-1950 dönemi tarımsal destek uygulamaları
4.5.3. 1950-1960 dönemi tarımsal destek uygulamaları
4.5.4. Türkiye’nin Kalkınma Planlarında tarımsal desteklemeler(1963-2024)
4.5.4.1. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1963-1967)
4.5.4.2. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1968-1972)
4.5.4.3. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1973-1977)
4.5.4.4. Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1979-1983)
4.5.4.5. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1985-1989)
4.5.4.6. Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı (1990-1994)
4.5.4.7. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1996-2000)
4.5.4.8. Sekizinci Kalkınma Planı (2001-2005)
4.5.4.9. Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013)
4.5.4.10. Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)
4.5.4.11. On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023)
4.5.4.12. On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028)
5. TÜRKİYE’NİN TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKASINI ETKİLEYEN ULUSLARARASI YÜKÜMLÜLÜKLER
5.1. DTÖ Doha Tarım Müzakereleri
5.1.1. Tarım ve GATT
5.1.2. GATT’ın temel ilkeleri
5.1.3. Milenyumun başından bu yana tamamlanamayan çok taraflı ticaret müzakereleri: Doha Kalkınma Gündemi
5.1.4. DTÖ çok taraflı ticaret müzakereleri’nde tarım
5.1.5. Tarımsal iç desteklere yönelik DTÖ terminolojisi
5.1.5.1. Amber kutu destekleri
5.1.5.2. De minimis
5.1.5.3. Yeşil kutu destekleri
5.1.5.3.1. Yeşil kutu destek tutarları (2000-2019)
5.1.5.4. Mavi kutu destekleri
5.1.6. Türkiye’nin DTÖ Tarım Müzakerelerindeki pozisyonu
5.1.6.1. Türkiye’nin tarım müzakerelerindeki pozisyonuna yönelik günceleleştiri ve öneriler
5.1.6.2. Türkiye’nin DTÖ Doha Müzakerelerindeki ortak hareket grubu: G-33 Grubu
5.2. AB Ortak Tarım Politikası (OTP)
5.2.1. OTP’in temel ilkeleri
5.2.2. Yeni ortak tarım politikası: 2023-2027
5.3. Türkiye’nin AB üyelik sürecinde 11 no’lu fasıl: Tarım ve kırsal kalkınma
5.3.1. Türkiye’nin AB üyelik müzakerelerinde tarımsal destekler başlığı
6. ÇKUROVA’DA TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKALARININ ETKİNLİĞİ: NOMİNAL GRUP TEKNİĞİ UYGULAMASI
6.1. Grup karar alma modelleri ve grup karar alma sistematiği
6.2. Nominal Grup Tekniği (NGT)
6.2.1. NGT uygulama aşamaları
6.3.Çkurova’da tarımsal destekleme politikalarının etkinliği: Nominal Grup Tekniği uygulaması
6.4. Tarımsal araştırmalarda NGT kullanımı
6.5. NGT uygulaması uzman grubu oluşturulması ve uzmanlık kriterleri
6.6. NGT uygulaması
6.7. Sonuçlar
6.7.1. 1’nci NGT oturum sonuçları ve tematik analizi
6.7.2. 2’nci NGT oturum sonuçları ve tematik analizi
6.8. Tartışma ve Öneriler
7. TÜRKİYE’DE TARIMSAL DESTEKLERİN TARIMSAL ÜRETİM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: PANEL VERİ ANALİZİ UYGULAMASI
7.1. Panel veri setlerinin sınıflandırılması
7.2. Veri seti
7.3. Araştırma modelinde kullanılan değişkenlere ait serilerin zaman içerisindeki seyri
7.4. Ekonometrik modeller
7.5. Diyagnostik testler ve tahmincinin belirlenmesi
7.6. Bulgular
7.7. Sonuç ve Tartışma
7.7.1. Tarımsal desteklemelerin tarımsal üretim üzerindeki etkileri
7.7.2. Tarımsal GSYİH’nin tarımsal üretim üzerindeki etkisi
7.7.3. Kimyevi gübre tüketiminin tarımsal üretim üzerindeki etkileri
7.7.4. Tarımsal kredi kullanımının tarımsal üretime etkileri
7.7.5. Tarımsal mekanizasyon düzeyinin tarımsal üretim üzerindeki etkileri
7.7.6. Tarımsal enerji tüketiminin tarımsal üretim üzerindeki etkileri
8. SONUÇ
8.1. Panel veri analiz uygulaması

8.2. Nominal Grup Tekniği uygulaması

 
Basım Yılı2024
Baskı Sayısı1. Baskı
Baskı YılıNisan, 2024
Boyut16x24
DilTürkçe
Kağıt Tipi1. Hamur
Kapak TürüKarton Kapaklı
Sayfa Sayısı173
YazarHüseyin Ataş
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz tarihten itibaren 4 iş günü içerisinde kargoya verilecektir. 
 
Benzer Ürünler
Yükleniyor...