HER AYIN İLK GÜNÜ ÜCRETSİZ KARGO! 600 TL VE ÜZERİ KARGO BEDAVA HER AYIN İLK GÜNÜ ÜCRETSİZ KARGO! 600 TL VE ÜZERİ KARGO BEDAVA HER AYIN İLK GÜNÜ ÜCRETSİZ KARGO! 600 TL VE ÜZERİ KARGO BEDAVA HER AYIN İLK GÜNÜ ÜCRETSİZ KARGO! 600 TL VE ÜZERİ KARGO BEDAVA

Örgütsel Etik İklim Ve Narsisizmin Schadenfreude Eğilimi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim
BİRİNCİ BÖLÜM
ÖRGÜTSEL ETİK İKLİM
1.1        ÖRGÜT İKLİMİ KAVRAMI
1.2 ÖRGÜT İKLİMİ TÜRLERİ
1.2.1         Açık İklim
1.2.2         Bağımsız İklim
1.2.3         Kontrollü İklim
1.2.4         Samimi İklim
1.2.5         Babacan İklim
1.2.6         Kapalı İklim
1.3 ÖRGÜTSEL ETİK İKLİM KAVRAMI
1.4 ÖRGÜTSEL ETİK İKLİMİN BOYUTLARI
1.4.1 Etik Kriterler Boyutu
1.4.1.1 Egoistlik
1.4.1.2 Yardımseverlik
1.4.1.3 İlkelilik
1.4.2 Analiz Odağı Boyutu
1.5 ÖRGÜTSEL ETİK İKLİMİN BELİRLEYİCİLERİ
1.5.1 Örgüt Yapısı
1.5.2 Etik Kodlar
1.5.3 Sosyal Normlar
1.5.4 Dış Çevre
İKİNCİ BÖLÜM
NARSİSİZM
2.1 KİŞİLİK
2.2 KİŞİLİĞİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER
2.2.1 Kalıtsal Faktörler
2.2.2 Aile Faktörü
2.2.3 Kültürel Faktörler
2.2.4 Coğrafi Ve Fiziki Faktörler
2.3 KİŞİLİK KURAMLARI
2.3.1. Sigmund Freud’un Kişilik Kuramı
2.3.1.1 Topografik Model
2.3.1.2 Yapısal Model
2.3.2 Erik H. Erikson’un Psikososyal Gelişim Kuramı
2.3.2.1 Psikososyal Gelişim Aşamaları

BİRİNCİ BÖLÜM
ÖRGÜTSEL ETİK İKLİM
1.1        ÖRGÜT İKLİMİ KAVRAMI
1.2 ÖRGÜT İKLİMİ TÜRLERİ
1.2.1         Açık İklim
1.2.2         Bağımsız İklim
1.2.3         Kontrollü İklim
1.2.4         Samimi İklim
1.2.5         Babacan İklim
1.2.6         Kapalı İklim
1.3 ÖRGÜTSEL ETİK İKLİM KAVRAMI
1.4 ÖRGÜTSEL ETİK İKLİMİN BOYUTLARI
1.4.1 Etik Kriterler Boyutu
1.4.1.1 Egoistlik
1.4.1.2 Yardımseverlik
1.4.1.3 İlkelilik
1.4.2 Analiz Odağı Boyutu
1.5 ÖRGÜTSEL ETİK İKLİMİN BELİRLEYİCİLERİ
1.5.1 Örgüt Yapısı
1.5.2 Etik Kodlar
1.5.3 Sosyal Normlar
1.5.4 Dış Çevre
İKİNCİ BÖLÜM
NARSİSİZM
2.1 KİŞİLİK
2.2 KİŞİLİĞİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER
2.2.1 Kalıtsal Faktörler
2.2.2 Aile Faktörü
2.2.3 Kültürel Faktörler
2.2.4 Coğrafi Ve Fiziki Faktörler
2.3 KİŞİLİK KURAMLARI
2.3.1. Sigmund Freud’un Kişilik Kuramı
2.3.1.1 Topografik Model
2.3.1.2 Yapısal Model
2.3.2 Erik H. Erikson’un Psikososyal Gelişim Kuramı
2.3.2.1 Psikososyal Gelişim Aşamaları
2.3.3 Beş Faktör Kişilik Modeli (Büyük Beşli – Big Five)
2.3.3.1 Dışa Dönüklük
2.3.3.2 Duygusal Dengesizlik
2.3.3.3 Uyumluluk
2.3.3.4 Deneyime Açıklık
2.3.3.5 Sorumluluk
2.3.4 Myers-Briggs Tip Göstergesi
2.4.KİŞİLİĞİN KARANLIK YÖNÜ: KARANLIK ÜÇLÜ
2.4.1 Makyavelizm
2.4.2 Psikopati
2.4.3 Narsisizm
2.4.3.1 Narsisizm Kavramının Tarihçesi
2.4.3.2 Narsisizm Kişilik Özellikleri
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SCHADENFREUDE
3.1 SCHADENFREUDE (BAŞKASININ ÜZÜNTÜSÜNE SEVİNME) KAVRAMI
3.2 SCHADENFREUDE EĞİLİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
3.2.1 Hak Etme
3.2.2. Kıskançlık
3.2.3 Sempati
3.2.4 Diğer Faktörler
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ARAŞTIRMANIN TASARIMI VE YÖNETİMİ
4.1 ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
4.1.1 Araştırmanın Modeli ve Hipotezler
4.1.2 Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları
4.1.3 Verileri Toplamada İzlenen Yöntem ve Veri Toplama Araçları
4.1.4 Anakütle ve Örneklem
4.1.5 Genel İstatistiki Konular
4.2 BULGULAR
4.2.1 Katılımcıların Demografik Özellikleri İle İlgili Bulgular
4.2.2 Ölçeklerin Güvenilirliği
4.2.3 Katılımcıların Örgütün Etik İklimine İlişkin Görüşleri
4.2.3.1 Etik İklim Ölçeğine Ait Doğrulayıcı Faktör Analizi
4.2.4 Katılımcıların Narsisizme İlişkin Görüşleri
4.2.4.1 Narsisizm Ölçeğine Ait Doğrulayıcı Faktör Analizi
4.2.5 Katılımcıların Schadenfreude Duygusuna İlişkin Görüşleri
4.2.5.1 Schadenfreude Ölçeğine Ait Doğrulayıcı Faktör Analizi

4.3 DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERLE İLGİLİ BULGULAR
4.4 YAPISAL EŞİTLİK MODELİ
4.5 DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE İLİŞKİN BULGULAR
GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
ARAŞTIRMACILARA ÖNERİLER
KAYNAKÇA
EKLER

 
Basım Yılı2024
Baskı Sayısı1. Baskı
Baskı YılıŞubat, 2024
Boyut16x24
DilTürkçe
Kapak TürüKarton Kapaklı
Sayfa Sayısı173
YazarFatih Yıldırım , Rıdvan Akın
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz tarihten itibaren 4 iş günü içerisinde kargoya verilecektir. 
 
Benzer Ürünler
Yükleniyor...