HER AYIN İLK GÜNÜ ÜCRETSİZ KARGO! 600 TL VE ÜZERİ KARGO BEDAVA HER AYIN İLK GÜNÜ ÜCRETSİZ KARGO! 600 TL VE ÜZERİ KARGO BEDAVA HER AYIN İLK GÜNÜ ÜCRETSİZ KARGO! 600 TL VE ÜZERİ KARGO BEDAVA HER AYIN İLK GÜNÜ ÜCRETSİZ KARGO! 600 TL VE ÜZERİ KARGO BEDAVA

Avrupa Birliği Hukuku Kapsamında Gümrük Birliği Ve Vize

Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim
I. Bölüm: Avrupa Birliği Hukuku Kapsamında Gümrük Birliği ve Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Adaylık Süreci
A. Avrupa Birliği Hukuku Kapsamında Gümrük Birliği
B. Türkiye & Avrupa Birliği İlişkileri ve Türkiye’nin Adaylık Süreci
C. Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Gümrük Birliği
D. Gümrük Birliğinin Güncellenmesi ve İmtiyazlı Ortaklık Hakkındaki Görüşler
E. Gümrük Birliğine Geçiş Evresinde Yanlış Uygulamadan Kaynaklanan Zararların Tazmini
II. Bölüm: Türkiye ile Avrupa Birliği Arasındaki Vize Süreci
A. Schengen Bölgesi ve Diğer Avrupa Birliği Ülkeleri
B. Vize Muafiyeti
C. Vize Serbestisi Diyaloğu
D. Vize Politikası Bakımından Değerlendirmeler ve Başvurular
III. Bölüm: Gümrük Birliği Kararı Çerçevesinde YEDAŞ Davası
A. YEDAŞ Davasının Esası
B. Tarafların İddiaları
C. Dava Dilekçesinde Yer Alan Hususlar
D. Komisyon ve Konseyin İlk Derece Mahkemesine Cevapları
E. Sözlü Duruşma
F. İlk Derece Mahkemesi Kararı
G. Temyiz Aşaması
H. Temyiz Dilekçesinde Ana Hususlar
İ. Konseyin Adalet Divanına Cevapları
J. 02/04/2009 Tarihli Karar
K. AB Hukuku Kapsamında Yeniden Yargılama Müessesi
L. YEDAŞ Davasının Değerlendirilmesi
İÇINDEKILER TABLOSU (DETAYLI)
I. Bölüm: Avrupa Birliği Hukuku Kapsamında Gümrük Birliği ve Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Adaylık Süreci
A.Avrupa Birliği Hukuku Kapsamında Gümrük Birliği
1.Avrupa Birliği Oluşum Tarihi
a)Avrupa Topluluklarının Kuruluşu: ECSC, EDC, EEC, EURATOM
b)Avrupa Birliği Kuruluşu ve 1992 Maastricht Antlaşması
c)1992 Amsterdam ve 2001 Nice Antlaşmaları
d)Avrupa Birliği Anayasası Oluşum Süreci Lisbon Antlaşması
2.Avrupa Birliği’nin Hukuki Statüsü
3.Avrupa Birliği’nin Temel Değerleri
4.Avrupa Birliği Hukukunun Niteliği
5.Avrupa Birliği Hukukunun Özellikleri
a)Avrupa Birliği Hukukunun Birliği
b)Avrupa Birliği Hukukunun Özerkliği
c)Avrupa Birliği Hukukunun Doğrudan Uygulanabilirliği ve Doğrudan Etkinliği
d)Avrupa Birliği Hukukunun Önceliği
6.Avrupa Birliği Adalet Divanı
a)Tazminat Davaları (Akit Dışı Sorumluluk
(1)Davanın Tarafları
(2) Süre
(3)Sorumluluğun Unsurları
(4)Hukuka Aykırılık
(5)Zarar
(6)İlliyet Bağı
b)Ön Karar Prosedürü
c)Divanın Yorum Etkisi
d)Prosedür
7.Avrupa Birliği’nin “Antlaşmaların Koruyucusu” Görevi ve İhlal Davası
B.Türkiye & Avrupa Birliği İlişkileri ve Türkiye’nin Adaylık Süreci
1.Türkiye’nin Adaylık Süreci ve Ankara Anlaşması
C.TÜRKİYE İLE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA GÜMRÜK BİRLİĞİ
1.Gümrük Birliğinin Tanımı ve Gümrük Birliği Kararı
2.Gümrük Birliğinin Uygulanması
3.Gümrüklerin Sıfırlanması
D.Gümrük Birliğinin Güncellenmesi ve İmtiyazlı Ortaklık Hakkındaki Görüşler
1.Gümrük Birliğinin Güncellenmesi Görüşü
2.İmtiyazlı Ortaklık Görüşü
E.Gümrük Birliğine Geçiş Evresinde Yanlış Uygulamadan Kaynaklanan Zararların Tazmini
1.Gümrük Birliğine Geçiş Evresinde Yanlış Uygulamadan Kaynaklanan Tazminat Talebinin Temel Gerekçeleri
a)Danışma Organındaki Aksaklıklar
b)Koruma Tedbirine İlişkin Güçlükler
c)Mali ve Finansal Yardımlarda Karşılaşılan Güçlükler
(1)Protokoller Kapsamında Mali ve Finansal Yardımlar
(2)Üyelik Öncesi ile Üyelik Sonrası Dönemde Mali ve Finansal Yardımlar
(3)Tarihsel Olarak Mali ve Finansal Yardımlar
(4) Özellikle Yunanistan Vetosu Nedeniyle Vazgeçilen Mali ve Finansal Yardımlar
(5)Gümrük Birliğinden Öncesi ile Sonrası Kapsamında Mali ve Finansal Desteklerin Yarattığı Güçlüklerin İncelenmesi
d)Gümrük Birliği Yükümlülüklerinin Türkiye Tarafından Tek Taraflı Olarak Yerine Getirilmesi
2.Zamanaşımına Yönelik Değerlendirmeler
3.Sorumluluğun Hukuki Niteliği
II. Bölüm: TÜRKİYE İLE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDAKİ VİZE SÜRECİ
A.Schengen Bölgesi ve Diğer Avrupa Birliği Ülkeleri
1.Schengen Anlaşması ve Schengen Anlaşmasını Uygulama Konvansiyonu
a)Tarihsel Süreç
b)Schengen Bölgesi’ni Oluşturan Ülkeler
c)Uygulamada İç ve Dış Sınır Kontrolleri
d)Schengen Bölgesi’ne Dâhil Olma Şartları
B.Vize Muafiyeti
C.Vize Serbestisi Diyaloğu
1.Vize Serbestisi Yol Haritası ve Geri Kabul Anlaşması
a) Vize Serbestisi Yol Haritası
b) Geri Kabul Anlaşması
D. Vize Politikası Bakımından Değerlendirmeler ve Başvurular
1. Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye Uyguladığı Vize Politikasındaki Avrupa Birliği Müktesebatına Aykırı Davranışlarının Değerlendirilmesi
a) Hukukun Üstünlüğü ve Normlar Hiyerarşisi İlkelerinin İhlali
b) Mevcut Durumu Kötüleştirme Yasağı (Standstill) ve Kazanılmış Hakların İhlali
c) Çifte Standart Uygulamalarıyla Eşit Muamele İlkesi İhlali
2. Vize Uygulamasından Kaynaklanan Güçlüklere Karşı Yapılan Başvurular
III. Bölüm:GÜMRÜK BİRLİĞİ KARARI ÇERÇEVESİNDE YEDAŞ DAVASI
A.YEDAŞ Davasının Esası
B.Tarafların İddiaları
C. Dava Dilekçesinde Yer Alan Hususlar
1.Vadedilen mali yardımların sağlanmaması
2. Türkiye’nin 133 No’lu Komite’ye Katılamaması
3.Davalıların Sözleşme Dışı Sorumluluğu
a) Fiil Yokluğu İddiası
b) Zarar
c) İlliyet Bağı
d) Zaman Aşımı Sorunu
D. Komisyon ve Konseyin İlk Derece Mahkemesine Cevapları
1. Komisyona Göre YEDAŞın Tazminata Yönelik Başvurusu Temelsizdir
2. 1/95 No.lu Karar’ın Yasallığı Hakkında
E.Sözlü Duruşma
1.Bilirkişi Görüşünün Alınması
2. Müdahale Talebi
3. 08/08/2005 Tarihli Duruşma
4. Savunmanın Değerlendirilmesi
F. İlk Derece Mahkemesi Kararı
G. Temyiz Aşaması
H. Temyiz Dilekçesinde Ana Hususlar
1. Davalıların Kusurlu Hareketleri (Unlawful Conduct)
2. Adil Yargılanma ile Adil ve Düzgün Yönetim Haklarının İhlali (Fair Trial + Good & Fair Management)
3. Uğranılan Zararın Gerçekliği (İlliyet Bağının Oluşumu)
4. Eşit Muamele Prensibinin İhlali (Equal Footing)
İ. Konseyin Adalet Divanına Cevapları
J. 02/04/2009 Tarihli Karar
K. AB Hukuku Kapsamında Yeniden Yargılama Müessesi
L. YEDAŞ Davasının Değerlendirilmesi
1. Bilirkişi Raporunun Değerlendirilmesi
2. Sözlü Duruşma Usulü
3. Mahkeme Kararlarının Gerekçelendirilmesi
4. Hâkimin Durumu
5. İçtihat Hukukuna Aykırılık
 
Basım Yılı2024
Baskı Sayısı1. Baskı
Baskı YılıNisan, 2024
Boyut16x24
DilTürkçe
Kağıt Tipi1. Hamur
Kapak TürüKarton Kapaklı
Sayfa Sayısı468
YazarYavuz Selim Sarıibrahimoğlu
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz tarihten itibaren 4 iş günü içerisinde kargoya verilecektir. 
 
Benzer Ürünler
Yükleniyor...