HER AYIN İLK GÜNÜ ÜCRETSİZ KARGO! 600 TL VE ÜZERİ KARGO BEDAVA HER AYIN İLK GÜNÜ ÜCRETSİZ KARGO! 600 TL VE ÜZERİ KARGO BEDAVA HER AYIN İLK GÜNÜ ÜCRETSİZ KARGO! 600 TL VE ÜZERİ KARGO BEDAVA HER AYIN İLK GÜNÜ ÜCRETSİZ KARGO! 600 TL VE ÜZERİ KARGO BEDAVA

Örgütsel Yabancılaşma ve İletişim Perspektifinden İş Yaşamında Yalnızlık

Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim
BİRİNCİ BÖLÜM
İŞ YAŞAMINDA YALNIZLIK
1.1.Yalnızlık Kavramı
1.2. Yalnızlık Kavramı İle İlgili Değişkenler
1.2.1. Yalnızlık ve Kişilik Özellikleri
1.2.2. Yalnızlık ve Cinsiyet
1.2.3. Yalnızlık ve Yaş
1.2.4. Yalnızlık ve Aile İlişkileri
1.3. İş Yaşamında Yalnızlık Kavramının Tanımı
1.4. İş Yaşamında Yalnızlığı Etkileyen Faktörler
1.4.1. Bireysel ve Psikolojik Faktörler
1.4.2. Düşük Benlik Algısı
1.4.3. Sosyal İlişkilerdeki Eksiklikler
1.4.4. Sosyal Destek Eksikliği
1.4.5. Zayıf Sosyal Beceriler
1.4.6. Bilişsel Faktörler
1.5. İş Yaşamında Yalnızlığın Boyutları
1.5.1. Sosyal Arkadaşlık Boyutu
1.5.2. Duygusal Yoksunluk Boyutu
1.6. İş Yaşamında Yalnızlık İle İlgili Kuramsal Yaklaşımlar
1.6.1. Bilişsel Yaklaşım
1.6.2. Psikodinamik Yaklaşım
1.6.3. Fenomonolojik Yaklaşım
1.6.4. Varoluşçu Yaklaşım
1.7. İş Yaşamında Yalnızlığın Sonuçları
1.8. İş Yaşamında Yalnızlık İle Baş Etme Yöntemleri
1.8.1. İş Yaşamında Arkadaşlık İlişkileri
1.8.2. İş Yaşamında Kişilerarası İlişkiler
1.8.3. İş Yaşamında Sosyal Destek
1.8.4. İş Yaşamındaki Sosyal İlişkiler
İKİNCİ BÖLÜM
ÖRGÜTSEL YABANCILAŞMA KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2.1. Yabancılaşma Kavramının Tanımı
2.2.Örgütsel Yabancılaşma Kavramının Tanımı
2.3.Örgütsel Yabancılaşmaya Neden Olan Faktörler
2.3.1. Örgüt İçi Faktörler
2.3.1.1.Örgütün Yönetim Biçimi
2.3.1.2. Örgüt Büyüklüğü
2.3.1.3. Çalışma Koşulları
2.3.1.4. İletişim ve Bilgi Akışı
2.3.1.5.Örgüt İklimi
2.3.1.6. İnanç ve Tutumlar
2.3.2. Örgüt Dışı Faktörler
2.3.2.1. Ekonomik Yapı
2.3.2.2. Toplumsal ve Kültürel Yapı
2.3.2.3.Teknolojik Yapı
2.3.2.4.Politik ve Hukuki Yapı
2.3.2.5.Sanayileşme ve Kentleşme
2.3.2.6. Kitle İletişim Araçları
2.4. Örgütsel Yabancılaşmanın Boyutları
2.4.1. Güçsüzleşme Boyutu
2.4.2. Anlamsızlaşma Boyutu
2.4.3. Kuralsızlık/Normsuzluk Boyutu
2.4.4. Yalıtılmışlık / Topluma Yabancılaşma Boyutu
2.4.5.Kendine Yabancılaşma Boyutu
2.5. Örgütsel Yabancılaşmanın Sonuçları
2.5.1. Örgütsel Sonuçlar
2.5.1.1. İş Tatminsizliği
2.5.1.2.Çalışma Yaşamının Kalitesizliği
2.5.1.3.Örgütsel Bağlılığın Azalması
2.5.1.4.Örgütsel Sessizlik
2.5.1.5. Mesleki Tükenmişlik
2.5.2. Davranışsal Sonuçlar
2.6. Örgütsel Yabancılaşmanın Önlenmesi ve Yönetimi
2.6.1. İş Genişletme ve İş Zenginleştirme
2.6.2. İş Değiştirme (Rotasyon)
2.6.3. İş Yaşam Kalitesi
2.6.4. Yönetime Katılma
2.6.5. Personel Güçlendirme
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÖRGÜTSEL İLETİŞİM KAVRAMSAL ÇERÇEVE
3.1. İletişim Kavramının Tanımı
3.2. İletişim Süreci ve Ögeleri
3.2.1.Kaynak
3.2.2. Mesaj
3.2.3.Kanal
3.2.4. Kodlama
3.2.5. Alıcı
3.2.6. Geri Bildirim
3.3. İletişim Şekilleri
3.3.1. Kişisel İletişim
3.3.2. Kişilerarası İletişim
3.3.3. Kitle İletişim
3.3.4. Örgütsel İletişim
3.4. Örgütsel İletişim Kavramının Tanımı
3.5. Örgütsel İletişimin Amacı ve Önemi
3.6. Örgütsel İletişimin Kapsamı
3.6.1. Örgüt İçi İletişim
3.6.2. Örgüt İle Dış Çevresi Arasındaki İletişim
3.7. Örgütsel İletişim Çeşitleri
3.7.1. Biçimsel İletişim
3.7.1.1. Dikey İletişim
3.7.1.2. Yatay İletişim
3.7.1.3. Çapraz İletişim
3.7.2. Biçimsel Olmayan İletişim
3.8. Örgütsel İletişim Araçları
3.8.1. Yazılı Araçlar
3.8.2. Sözlü Araçlar
3.8.3. Sözsüz Araçlar
3.8.4. Görsel – İşitsel ve Elektronik Araçlar
3.9. Örgütsel İletişim Ağları
3.9.1. Merkezi Model
3.9.2. Çember Modeli
3.9.3. Y Modeli
3.9.4. Zincir Modeli
3.9.5. Serbest Model
3.10. Örgütsel İletişimi Etkileyen Faktörler
3.10.1. Kişisel Faktörler
3.10.2. Fiziksel ve Teknik Faktörler
3.10.3. Örgütsel Faktörler
3.11. Örgütsel İletişimi İyileştirme Yolları
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İŞ YAŞAMINDA YALNIZLIK ALGISININ ÖRGÜTSEL YABANCILAŞMA VE ÖRGÜTSEL İLETİŞİME OLAN ETKİSİNE YÖNELİK ARAŞTIRMA
4.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi
4.2. Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları
4.3. Araştırmanın Evren ve Örneklemi
4.4. Araştırmanın Modeli
4.5. Araştırmanın Hipotezleri
4.6. Araştırmanın Ölçüm Araçları
4.6.1. İş Yaşamında Yalnızlık Ölçeği
4.6.3. Örgütsel İletişim Ölçeği
4.7. Araştırma Verilerinin Analizi
4.8. Araştırmanın Bulguları
4.8.1. Demografik Değişkenlere Ait Bulgular
4.8.2. Araştırmada Kullanılan Ölçeklerin Normallik Dağılımları
4.8.3. Ölçeklerin Ortalama ve Standart Sapma Değerleri Sonuçları
4.8.4. Araştırmada Kullanılan Ölçeklerin Güvenilirlik Analizleri
4.8.5. Araştırmada Kullanılan Ölçeklerin Faktör Analizleri
4.8.5.1. İş Yaşamında Yalnızlık Ölçeği Faktör Analizi
4.8.5.2. Örgütsel Yabancılaşma Ölçeği Faktör Analizi
4.8.5.3. Örgütsel İletişim Ölçeği Faktör Analizi
4.8.6. Araştırmada Kullanılan Ölçeklerin T-Testi Sonuçları.
4.8.6.1. Ölçeklerin Cinsiyet Değişkeni Bağlamında T-Testi Sonuçları
4.8.6.2. Ölçeklerin Medeni Durumu Değişkeni Bağlamında T-Testi Sonuçları
4.8.7. Araştırmada Kullanılan Ölçeklerin Anova Testi Sonuçları
4.8.7.1. Ölçeklerin Yaş Değişkeni Bağlamında Anova Testi Bulguları
4.8.7.2. Ölçeklerin Eğitim Durumu Değişkeni Bağlamında Anova Testi Bulguları
4.8.7.3. Ölçeklerin Pozisyon Değişkeni Bağlamında Anova Testi Bulguları
4.8.7.4. Ölçeklerin Çalışma Süresi Değişkeni Bağlamında Anova Testi Bulguları
4.8.8. Korelasyon Analizine Ait Bulgular
4.8.9. Regresyon Analizine Ait Bulgular


 
Basım Yılı2024
Baskı Sayısı1. Baskı
Boyut16x24
DilTürkçe
Kağıt Tipi1. Hamur
Kapak TürüKarton Kapaklı
Sayfa Sayısı113
YazarHüseyin Çiçek , Yaşare Özmen Ulukan
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz tarihten itibaren 4 iş günü içerisinde kargoya verilecektir. 
 
Benzer Ürünler
Yükleniyor...