HER AYIN İLK GÜNÜ ÜCRETSİZ KARGO! 600 TL VE ÜZERİ KARGO BEDAVA HER AYIN İLK GÜNÜ ÜCRETSİZ KARGO! 600 TL VE ÜZERİ KARGO BEDAVA HER AYIN İLK GÜNÜ ÜCRETSİZ KARGO! 600 TL VE ÜZERİ KARGO BEDAVA HER AYIN İLK GÜNÜ ÜCRETSİZ KARGO! 600 TL VE ÜZERİ KARGO BEDAVA

Borçlar Özel Hukuku Kira, Ödünç Ve Kefaret Sözleşmeleri

Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim
1. KİRA SÖZLEŞMESİ
I- TANIMI
II- HUKUKÎ NİTELİKLERİ
III- KİRA SÖZLEŞMESİNE UYGULANACAK HÜKÜMLER
IV- KİRA SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI VE SÜRESİ
A) Tarafların Anlaşması ve Sözleşmenin Şekli
B) Bir Şeyin Kullanılmasının Devri
C) Kira Bedeli
Ç) Kira Sözleşmesinin Süresi ve Zımni Yenileme
V. KİRA SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN  BORÇLARI
A) Kiraya Veren
1. Genel Olarak
2. Kiraya Verenin Borçları
a) Teslim Borcu
b) Vergi ve Benzeri Yükümlülüklere Katlanma Borcu
c) Yan Giderlere Katlanma Borcu
ç) Kiralananın Ayıplarından Sorumluluk
aa) Sorumluluğun Koşulları
aaa) Kiralananın Ayıplı Olması
bbb) Kiralanandaki Ayıbın Gizli Olması Gerekir
ccc) Sorumluluğu Kaldıran veya Sınırlandıran Bir Hükmün Olmaması
ççç) Muayene ve İhbar Külfetinin Yerine Getirilmiş Olması
bb) Seçimlik Haklar
aaa) Ayıbın Giderilmesi
bbb) Ayıpsız Benzeri İle Değiştirilmesi
ccc) Ayıp Oranında Kira Bedelinden  İndirim
ççç) Kira Sözleşmesinin Feshi
3. Zararın Tazmini
d) Üçüncü Kişinin İleri Sürdüğü Haklar Nedeniyle Sorumluluk
1. Sözleşme Kurulduğu Sırada Üçüncü Kişinin Sahip Olduğu Hak (Zapta Karşı Tekeffül)
2. Sözleşmenin Kurulmasından Sonra Üçüncü Kişinin Sahip Olduğu Hak
B) Kiracı
1. Genel Olarak
2. Kiracının Borçları
a) Kira Bedelini Ödeme
b) Özenle Kullanma ve Komşulara Saygı Gösterme
c) Temizlik ve Bakım Giderlerini Ödeme
ç) Ayıpları Kiraya Verene Bildirme
d) Ayıpların Giderilmesine ve Kiralananın Gösterilmesine Katlanma
V- ÖZEL DURUMLAR
A) Kiralananda Yenilik ve Değişiklik Yapılması
B) Alt Kira ve Kullanım Hakkının Devri
C) Kira İlişkisinin Devri
Ç) Kiralananın Kullanılmaması
D) Takastan Feragat Yasağı
VI- SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ
A) Sürenin Geçmesi
B) Belirsiz Süreli Kira Sözleşmelerinin Feshi
C) Olağanüstü Fesih
VII- KİRALANANIN GERİ VERİLMESİ
VIII- KİRAYA VERENİN HAPİS HAKKI
IX- KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARI
A) Uygulama Alanı
B) Bağlantılı Sözleşme
C) Kullanma Giderleri
Ç) Güvence
D) Kira Bedeli
E) Sona Ermesi
1. Bildirim Yoluyla
2. Dava Yoluyla
a) Kiraya Verenden Kaynaklanan  Nedenler
aa) Gereksinim
bb) Yeniden İnşa ve İmar
cc) Yeni Malikin Gereksinimi
b) Kiracıdan Kaynaklanan Nedenler
aa) Yazılı Tahliye Taahhüdü
bb) İki Haklı İhtar
cc) Kiracının veya Eşinin Konutunun  Olması
§. 2. ÜRÜN KİRASI
I- KAVRAM
II- TARAFLARIN BORÇLARI
A) Kiraya Verenin
B) Kiracının
III- ALT KİRA VE KULLANIM HAKKININ DEVRİ
IV- SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ
A) Sona Erme Nedenleri
B) Sona Ermenin Sonuçları
§. 3. HAYVAN KİRASI
I-KONUSU
II- SORUMLULUK
III- FESİH
§. 4. KİRA SÖZLEŞMESİNE DAİR SORULAR
A) Test Soruları
B) Önerme Soruları
C) Boşluk Doldurma Soruları
Ç) Olay Soruları
D) Kısa Kavram Açıklama Soruları
E) Uzun Açıklama Soruları
§. 5. ÖDÜNÇ SÖZLEŞMELERİ
I- KULLANIM ÖDÜNCÜ (ARİYET)
A) Tanımı
B) Hükümleri
1. Ödünç Alanın Kullanım Hakkı
2. Bakım ve Koruma Giderleri
3. Müteselsil Sorumluluk
C) Sona Ermesi
1. Amacı Belirlenmiş Kullanmada
2. Amacı Belirlenmemiş Kullanmada
3. Ödünç Alanın Ölümü
II- TÜKETİM ÖDÜNCÜ (KARZ)
A) Tanımı
B) Hükümleri
1. Faiz
2. Zamanaşımı
3. Ödünç Alanın Ödeme Güçsüzlüğü
4. Para Yerine Verilen Şeyler
5. Geri Verme Zamanı
C) Sona Ermesi
§. 6. KEFALET SÖZLEŞMESİ
I- KAVRAM
II- KOŞULLARI
A) Asıl Borç
B) Şekil
C) Eşin Rızası
III- ÖZELLİKLERİ
A) Kefilin Borcu Fer’idir (Bağımlı)
B) Kefilin Borcu Talîdir (İkinci Derece)
C) Kefilin Borcu İvazsızdır (Karşılıksız)
IV- HÜKÜMLERİ
A) Adî Kefalet
B) Müteselsil Kefalet
C) Birlikte Kefalet
Ç) Kefile Kefil ve Rücua Kefil
D) Kefil ile Alacaklı Arasındaki İlişki
1. Sorumluluğun Kapsamı
2 Kefilin Takibi
3. Def’iler
4. Özen Gösterme, Rehin ve Borç Senetlerinin  Teslimi
5. Ödemenin Kabulünü İsteme
6. Bildirim, İflâsta ve Konkordatoda Kayıt
E) Kefil İle Asıl Borçlu Arasındaki İlişki
1. Güvence Verilmesini ve Borçtan Kurtarılmasını İsteme Hakkı
2. Kefilin Rücu Hakkı
3. Kefilin Bildirim Yükümlülüğü
V- KEFALETİN SONA ERMESİ
 
 
Basım Yılı2024
Baskı Sayısı1. Baskı
Baskı YılıNisan, 2024
Boyut13,5x19,5
DilTürkçe
Kapak TürüKarton Kapaklı
Sayfa Sayısı139
YazarOğuz Sadık Aydos
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz tarihten itibaren 4 iş günü içerisinde kargoya verilecektir. 
 
Benzer Ürünler
Yükleniyor...