HER AYIN İLK GÜNÜ ÜCRETSİZ KARGO! 600 TL VE ÜZERİ KARGO BEDAVA HER AYIN İLK GÜNÜ ÜCRETSİZ KARGO! 600 TL VE ÜZERİ KARGO BEDAVA HER AYIN İLK GÜNÜ ÜCRETSİZ KARGO! 600 TL VE ÜZERİ KARGO BEDAVA HER AYIN İLK GÜNÜ ÜCRETSİZ KARGO! 600 TL VE ÜZERİ KARGO BEDAVA

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri - Birsen Ceyhun Özdemir - Nursen Oral

Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim

BÖLÜM 1
Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri
Tanım
Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanterinin Geliştirilmesi
MMPI'ın Geliştirilmesinde Kullanılan Stratejiler
MMPI’ın Geliştirilmesinin Tarihçesi
MMPI'ın Geliştirilmesinde Kullanılan Örneklem
Norm Grubu (Normal)
Norm Grubu (Anormal)
MMPI Geçerlik Testlerinin Geliştirilmesi
Birşey diyemem alt testi (?)
L alt testi (Yalan)
F alt testi (Sıklık ya da Nadirlik)
K alt testi (Düzeltme)
Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanterinin Klinik Alt Testlerinin Geliştirilmesi
1. Hipokondriazis (Hs) alt testi
2. Depresyon (D) alt testi
3. Histeri (Hy) alt testi
4. Psikopatik sapma (Pd) alt testi
5. Kadınlık-Erkeklik (Mf) alt testi
6.Paranoya (Pa) alt testi
7. Psikasteni (Pt) alt testi
8. Şizofreni (Sc) alt testi
9. Hipomani (Ma) alt testi
0. Sosyal içedönüklük (Si) alt testi
BÖLÜM 2
Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanterinin Formları ve Uygulanması
Testin verilebileceği denek grupları:
Test ortamı
Test yönergesi
Kitap formu için yönerge:
Kart formu için yönerge:
MMPI uygulanırken verilecek ek bilgiler
MMPI testini alan bireylerin sordukları sorular:
Testin puanlanması
Profilin çizilmesi
MMPI'ın değişik puanlama biçimleri
BÖLÜM 3
Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanterinin Geçerlik Testlerinin
Değerlendirilmesi
(?) Bir şey diyemem alt testi
L (Lie) Alt Testi (Yalan)
L alt testinde yüksek puan alan bir birey : (Graham 1987)
L alt testinde düşük puan alan bir birey:
L alt testi ile klinik alt testlerin ilişkisi:
F Alt Testi
F alt testinde ham puanı 16-25 arasında olan bir birey:
F alt testinde ham puanı 10-15 arasında olan bir birey:
F alt testinde ham puanı 3-9 arasında olan bir birey:
F alt testinde ham puan 0-2 arasında olan bir birey:
K Alt Testi (Düzeltme)
K alt testinde yüksek puan alan bir birey: (Graham 1987)
K alt testinde ortalama puan alan bir birey:
K alt testinde düşük puan alan bir birey:
BÖLÜM 4
Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanterinin Geçerlik Testleri Konfigürasyonları
K+ profilleri
F-K Endeksi
Test tekrar test endeksi
Dikkatsizlik alt testi
BÖLÜM 5
Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri Klinik Testlerin Değerlendirilmesi
1. Hipokondriazis (Hs) Alt Testi
Hs alt testinde yüksek puan alan bir bireyin: (Graham 1987)
Hs alt testinde düşük puan alan bir bireyin:
Hipokondriazis alt testinin diğer alt testlerle ilişkisi:
12/21 Kodu
123/213 Kodları (Ayrıca 1234 ve 1237'ye bakınız. 3 alt testi, 1'den 5 T puanı yüksekse 213/231 kodlarına bakınız.)
1234 Kodu (Ayrıca eğer alt test 1 ve 2 diğerlerinden 5 T puanı yüksekse 2134'e bakınız.)
1236 Kodu
1237 Kodu
1270 Kodu
12378 Kodu
128/218 Kodları
129/219 Kodları
120/210 Kodları
13/31 Kodu
13/31 Kodu, Yüksek K
13/31 Kodu/ Düşük 2 Kodu
132/312 Kodları
134/314 Kodları
1342 Kodu
136/316 Kodları
137 Kodu
138/318 Kodları
1382 Kodu
139 Kodu
14/41Kodu
Yüksek 1/ Düşük 4 Kodu
146 Kodu
1469 Kodu
15/51Kodu
16/61 Kodu
17/71 Kodu
18/81 Kodu
19/91 Kodu
10/01 Kodu
2.Depresyon (D) Alt Testi
D alt testinde yüksek puan alan bir birey: (Graham 1987)
D alt testinde düşük puan alan bir birey :
Depresyon alt testinin diğer alt testlerle ilişkisi:
21/12 Kodu (Eğer alt test 3, alt test 1'in 5 T puanı alanı içindeyse 123/213 kodlarına da bakınız.)
23 Kodu (Eğer uygunsa 213/231 kodlarına bakınız.
Eğer alt test 3, alt test 2'nin 5 T puanı alanı içinde ise 32 kodlarına bakınız)
213/231 Kodları (Ayrıca 123 Koduna da Bakınız)
243/432 Kodları
247/427/472 ve 742 Kodları (Ayrıca 274 koduna da bakınız)
248 Kodu
248 Kodu/ Yüksek F Kodu
25/ 52 Kodu
26/62 Kodu
27/72 Kodu (Ayrıca 273/723, 247/274, erkekler için 275/725,m kadınlar için 27/72 ve 278/728 kodlarına bakınız.)
273/723 Kodları
274/724 Kodları (Eğer test 4 ve 7 birbirlerinin 5 T puanı alanı içindeyse 247 ve 427 kod yorumlarına da bakınız.)
275/725 Kodları
278/728 Kodları
270 Kodu
28/82 Kodu (Uygunsa 281/821,284/824 ve 287/827 kodlarına da bakınız.)
281/821 Kodları
284/ 824 Kodları
287/827 Kodları
29/92 Kodu
20/02 Kodu
207 Kodu
3.Histeri (Hy) Alt Testi
Hy alt testinde yüksek puan alan bir birey: (Graham 1987)
Hy alt testinin diğer alt testlerle ilişkisi:
Yüksek 3/ Yüksek K Kodu
32 Kodu (Eğer 2 alt testi, 3 alt testinin 5 T puanı sınırları içinde ise 23 koduna da bakınız.)
321 Kodu
34/43 Kodu
Yüksek 3/ Düşük 4 Kodu
345/435/534 Kodları
346/436 Kodları (Eğer 6 alt testi, 3 alt testinin 5 T puanı sınırları içinde ise, 36/63 kodlarına da bakınız.)
35/53 Kodu
36/63 Kodu
37/73 Kodu
38/83 Kodu
39/93 Kodu
30/03 Kodu
Nevrotik Üçlü Profilleri
4. Psikopatik Sapma (Pd) Alt Testi
Pd alt testinde yüksek puan alan bir birey: (Graham 1987)
Pd alt testinde düşük puan alan bir birey:
Pd alt testinin diğer alt testlerle ilişkisi:
Yüksek 4/Düşük 5 Kodu (Ayrıca Mf alt testinin düşüklüğüne de bakınız)
45/54 Kodu
456 Kodu
46/64 Kodu
462/642 Kodları
463/643 Kodları
468/648 Kodları
469 Kodu
47/74 Kodu (Ayrıca 247/427/274 kodlarına bakınız.)
48/84 Kodu (Ayrıca 48/84 kodu, Yüksek F ve Düşük 2 kodları, 482/842 kodları, 486/846 kodları ve 489/849 kodlarına da bakınız.)
48/84 Kodu (Yüksek F/Düşük 2 Kodu)
482/842/824 Kodları
489/849 Kodları
49/94 Kodu
493/943 Kodları
495/945 Kodları
496/946 Kodları
498/948 Kodları (Ayrıca 489/849 ve 496/946 kodlarına bakınız.)
40/04 Kodu
5. Kadınlık-Erkeklik (Mf) Alt Testi
Mf alt testinde yüksek puan alan bir erkek: (Graham 1987)
Mf alt testinde yüksek puan alan bir kadın:
Mf alt testinde düşük puan alan bir erkek:
Eğitim düzeyi düşük kadınlarda Mf alt testinde düşüklük:
Eğitim düzeyi yüksek olan kadınlarda Mf alt testinde düşüklük:
Erkeklerde Mf değerlendirmesi
Kadınlarda Mf değerlendirilmesi:
Mf alt testinin diğer alt testlerle ilişkisi:
56/65 Kodu
57/75 Kodu
58/85 Kodu
59/95 Kodu
50/05 Kodu
6.Paranoya (Pa) Alt Testi
Pa alt testinde yüksek puan alan bir birey: (Graham 1987)
Pa alt testinde orta düzeyde yüksek puan alan birey: (T: 65-70)
Pa alt testinde hafif düzeyde yüksek puan alan bir birey: (T: 55-64)
Pa alt testinde düşük puan alan bir birey: (T: 35-45)
Pa alt testinde aşırı derecede düşük puan alan bir birey: (T<35)
64/46 Kodu (Ayrıca 46/64, 462/642, 463/643 kodlarına ve 468/648 kodlarına bakınız.)
648 Kodu
65/56 Kodu (Bakınız 56/65 Kodu)
67/76 Kodu
678/876 Kodları
679 Kodu
68/86 Kodu (Ayrıca 468/648, 486/846, 489/849 kodlarına bakınız)
680/860 Kodları
69/96 Kodu (Ayrıca 698/968 kodlarına bakınız.)
694/964 Kodları
698/968 Kodları
60 /06 Kodu
456 Alt Testlerinin Örüntüsü
7. Psikasteni (Pt) Alt Testi
Pt alt testinde yüksek puan alan bir birey: (Graham 1987)
Pt alt testinde düşük puan alan bir birey
74/47 Kodu (Bakınız 47/74Kodu)
78/87 Kodu
789 Kodu
79/97 Kodu
794 Kodu
70/07 Kodu
8. Şizofreni (Sc) Alt Testi
Sc alt testinde yüksek puan alan bir birey (T: 80-100): (Graham 1987)
Sc alt testinde düşük puan alan bir birey:
86/68 Kodu
87/78 Kodu
8726/Yüksek 9 Kodu
89/98 Kodu
80/08 Kodu
9. Hipomani (Ma) Alt Testi
Ma alt testinde yüksek puan alan bir birey: (Graham 1987)
Ma alt testinde düşük puan alan bir birey:
Ma alt testinin diğer alt testlerle ilişkisi:
Yüksek 9/Yüksek K Kodu
Yüksek 9/Düşük K Kodu
91/19 Kodu (Ayrıca 19/91 Koduna da Bakınız)
90/09 Kodu
0. Sosyal İçedönüklük (Si) Alt Testi
Si alt testinde yüksek puan alan bir birey :(Graham 1987)
Si alt testinde düşük puan alan bir birey:
Si alt testinin diğer alt testlerle ilişkisi:
049 Kodu
027(8) Kodu
BÖLÜM 6
Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanterini Yorumlama Yaklaşımı
Kod tipini belirleme
BÖLÜM 7
Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanterinden Geliştirilen Diğer Testler
Kişilik bozukluklarını değerlendirme
Kişilik bozuklukları testi
İntihar davranışını belirleme testleri
Alkol bağımlılığının değerlendirilmesi
Psikotik nevrotik ayrımının yapılması
Wiggins içerik skalaları
Aşırı kontrol - hostilite testi (0-H)
Ego gücü (Es) testi
Üstünlük testi (Do)
Bağımlılık (Dy) testi
BÖLÜM 8
Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanterinin Türkiye Uyarlanması
MMPI testinin Türkiye'de geliştirilmesinin tarihçesi
Standardizasyon çalışması
Türk toplumu için geçerlik çalışması
BÖLÜM 9
Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanterinin Türkiye’de Kullanıldığı Araştırma ve Yayınlar
BÖLÜM 10
Kaynaklar
Ek 1: MMPI Test Kitabı
Ek 2: Kitap Formu Cevap Kağıdı
Ek 3: Bilgisayar Fomu Cevap Kağıdı Örneği
XVIII İçindekiler
Ek 4: Profil Örneği (Erkekler)
Ek 6: Madde Değişim Tablosu: Kart Formundan Kitap Formuna
Ek 7: Madde Değişim Tablosu: Kitap Formundan Kart Formuna
Ek 8: Madde Numaraları ve Puanlama Yönü
Ek 9: Normal Örneklem ve Ayrıntılı tanılara göre ortalama ve standard sapmalar
 

Basım Yılı2024
Baskı Sayısı8. Baskı
Boyut15x21
DilTürkçe
Sayfa Sayısı316
YazarBirsen Ceyhun Özdemir , Nursen Oral
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz tarihten itibaren 4 iş günü içerisinde kargoya verilecektir. 
 
Benzer Ürünler
Yükleniyor...