HER AYIN İLK GÜNÜ ÜCRETSİZ KARGO! 600 TL VE ÜZERİ KARGO BEDAVA HER AYIN İLK GÜNÜ ÜCRETSİZ KARGO! 600 TL VE ÜZERİ KARGO BEDAVA HER AYIN İLK GÜNÜ ÜCRETSİZ KARGO! 600 TL VE ÜZERİ KARGO BEDAVA HER AYIN İLK GÜNÜ ÜCRETSİZ KARGO! 600 TL VE ÜZERİ KARGO BEDAVA

Birey-Örgüt Uyumu Ve Örgütsel Özdeşleşme Boyutlarıyla Zihinsel İş Yükü

Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim
BİRİNCİ BÖLÜM
BİREY-ÖRGÜT UYUMU
1. BİREY ÖRGÜT UYUMU KAVRAMI VE ÖNEMİ
1.1. Kristof’un Birey-Örgüt Uyumu Türleri
1.1.1. Tamamlayıcı Uyum Tür
1.1.2. Bütünleyici Uyum Türü
1.2. Birey-Örgüt Uyumunun Bileşenleri
1.2.1. Değerlerin Uyumu
1.2.2. Hedeflerin Uyumu
1.2.3. Çevre ile Uyum
1.2.4. Kültür ile Uyum
1.2.5. Kişilik Uyumu
1.3. Birey Örgüt Uyumuna İlişkin Kuramsal Modeller
1.3.1. Argyris’in Birey ve Örgüt Bütünleşmesi Kuramı
1.3.2. Schneider’in Çekim-Seçim-Çekişme (ASA) Kuramı
1.3.3. Chatman’ın Birey-Örgüt Uyum Modeli
1.3.4. Kristof-Brown’un Birey-Örgüt Uyumu Modeli
1.3.5. Q’Reilly III vd’nin Örgütsel Kültür Profili
1.4. Birey-Örgüt Uyumu ile İlişkili Diğer Uyum Türleri
1.4.1. Birey-İş Uyumu (Person-Job Fit)
1.4.2. Birey-Meslek Uyumu (Person-Vocation Fit)
1.4.3. Birey-Grup Uyumu
1.5. Birey-Örgüt Uyumu Süreci
1.5.1. İş Gören Seçme
1.5.2. Örgütsel Sosyalizasyon (Yeni Başlayanın Uyumu)
1.6. Birey-Örgüt Uyumunun Ölçümü
1.6.1. Gerçek Uyum-Algılanan Uyum
1.6.2. Doğrudan Ölçüm-DolaylıÖlçüm Sınıflandırması
1.7. Birey-Örgüt Uyumunu Belirleyen Faktörler
1.7.1. İhtiyaçlar
1.7.2. Koordinasyon
1.7.3. İş Bölümü ve Sorumluluk Alanı
1.7.4. Kurallar
1.7.5. Değerler
1.8. Birey-Örgüt Uyumunun Sonuçları
İKİNCİ BÖLÜM
ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME
2. ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME KAVRAMI
2.1. Örgütsel Özdeşleşme Kavramı ve Önemi
2.2. Örgütsel Özdeşleşmenin Sosyal Kimlik Kuramı ile İlişkisi
2.3. Örgütsel Özdeşleşmenin Benlik Sınıflandırması ile İlişkisi
2.4. Örgütsel Özdeşleşme Kavramının Özellikleri
2.5. Örgütsel Özdeşleşmenin Önemi
2.6. Örgütsel Özdeşleşmenin Boyutları
2.6.1. Üyelik Boyutu
2.6.2. Sadakat Boyutu
2.6.3. Benzerlik Boyutu
2.7. Örgütsel Özdeşleşmenin Önemi
2.8.Örgütsel Özdeşleşmenin Modelleri
2.8.1. Kreiner ve Asforth’un Geliştirdiği Özdeşleşme Modeli
2.8.2. R. Craig Scott, R. Steven Corman ve George Cheney Tarafından Geliştirilmiş Yapısal Özdeşleşme Modeli
2.8.3. Reade’nin Temel Özdeşleşme Modeli
2.8.3.1. Ayırt Edici ve Prestij Özellikler
2.8.3.2. Yönetici Destekleri ve Takdirleri
2.8.3.3. Kariyer Geliştirme Fırsatı
2.9. Örgütsel Özdeşleşmenin Örgütlere Etkisi
2.10. Örgütsel Özdeşleşmenin Nedenleri
2.10.1. Örgütsel Özdeşleşmenin Bireysel Nedenleri
2.10.2. Örgütsel Özdeşleşmenin Örgütsel Nedenleri
2.11. Örgütsel Özdeşleşmenin Sonuçları
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ZİHİNSEL İŞ YÜKÜ
3. ZİHİNSEL İŞ YÜKÜ VE İŞ YÜKÜ KAVRAMI
3.1. İş Yükü Kavramı
3.1.1. İş Yüküne Etki Eden Faktörler
3.2. Zihinsel İş Yükü Kavramı ve Önemi
3.2.1. Zihinsel İş YüküÖlçüm Yöntemleri
3.2.1.1. Performans Temelli (Davranışsal) Ölçüm Yöntemle
3.2.1.1.1. Birincil Görev Ölçümleri
3.2.1.1.2. İkincil Görev Ölçümleri
3.2.1.2. Subjektif (Öznel) Ölçüm Yöntemleri
3.2.1.2.1. Cooper Harper Puanlama Ölçeği
3.2.1.2.2. Modifiye Cooper-Harper (MCH) Ölçeği
3.2.1.2.3. SWAT (Subjective Workload Assesment Techni Que)
3.2.1.2.4. NASA İş Yüküİndeksi
3.2.1.2.5. İş Yükü Profili
3.2.1.2.6. Bedford Ölçütü
3.2.1.2.7. Overall Workload (Toplam İş Yükü)
3.2.1.3. Fizyolojik Ölçüm Yöntemleri
3.3. Zihinsel İş Yükünü Etkileyen Faktörler
3.4. Zihinsel İş Yükünün Sonuçları
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇAĞRI MERKEZİ ÇALIŞANLARINDA BİREY-ÖRGÜT UYUMUNUN ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME VE ZİHİNSEL İŞ YÜKÜ
ÜZERİNE ETKİSİ
4. Çağrı Merkezi Çalışanlarında Birey-Örgüt Uyumunun Örgütsel Özdeşleşme ve Zihinsel İş YüküÜzerine Etkisi
4.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi
4.2. Araştırmanın Modeli
4.3. Araştırmanın Hipotezleri
4.4. Araştırmanın Yöntemi
4.5. Araştırmanın Evren ve Örneklemi
4.6. Veri Toplama Araçları
4.7. Verilerin Analizi
4.8. Bulgular
4.8.1. Birey-Örgüt Uyumu Ölçeğine İlişkin DF Analizleri
4.8.2. Örgütsel Özdeşleşme Ölçeğine İlişkin DF Analizleri
4.8.3. Zihinsel İş YüküÖlçeğinin DF Analizleri
4.8.4. Ölçek Verilerinin Normallik Dağılımı
4.8.5. Araştırmanın Sosyodemografik Özellikleri
4.8.6. Korelasyon Analizi
4.8.7. Değişkenlere İlişkin Regresyon (Etki) Analizi Bulguları
4.8.7.1. H1 Hipotezine İlişkin Regresyon Analizi Bulguları
4.8.7.2. H2 Hipotezine İlişkin Regresyon Analizi Bulguları
4.8.7.3. H2a Hipotezine İlişkin Regresyon Analizi Bulguları
4.8.7.4. H2b Hipotezine İlişkin Regresyon Analizi Bulguları
4.8.7.5. H2c Hipotezine İlişkin Regresyon Analizi Bulguları
4.8.7.6. H2d Hipotezine İlişkin Regresyon Analizi Bulguları
4.8.8. Demografik Değişkenlere İlişkin Fark Analizi Bulguları
4.8.8.1. Cinsiyet Değişkeni Bağlamında Ölçeklere İlişkin Fark Analizi Bulguları
4.8.8.2. İşletmedeki Pozisyon Değişkeni Bağlamında Ölçeklere İlişkin Fark Analizi Bulguları
4.8.8.3. Yaş Değişkeni Bağlamında Ölçeklere İlişkin Fark Analizi Bulguları
4.8.8.4. Eğitim Durumu Değişkeni Bağlamında Ölçeklere İlişkin Fark Analizi Bulguları
4.8.8.5. İşyerindeki Çalışma Süresi Değişkeni Bağlamında Ölçeklere İlişkin Fark Analizi Bulguları
SONUÇ VE ÖNERİLER
KAYNAKÇA
 
Basım Yılı2024
Baskı Sayısı1. Baskı
Boyut16x24
DilTürkçe
Kağıt Tipi1. Hamur
Kapak TürüKarton Kapaklı
Sayfa Sayısı105
YazarDuha Kaçmaz , Hüseyin Çiçek
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz tarihten itibaren 4 iş günü içerisinde kargoya verilecektir. 
 
Benzer Ürünler
Yükleniyor...